Organizacijski odbor

Vikica Buljanović

Opća županijska bolnica Našice, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Predsjednica

Vesna Horvat

Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek

Ivana Lapić

Klinički bolnički centar Zagreb

Iva Lukić

Klinički bolnički centar Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek

Maja Lukić

Klinički bolnički centar Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek

Ivana Marković

Klinički bolnički centar Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek

Tihana Pavošević

Klinički bolnički centar Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek

Tara Rolić

Klinički bolnički centar Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek

Ana Turčić

Klinički bolnički centar Zagreb

POD POKROVITELJSTVOM