Znanstveni odbor

Sanja Mandić

Klinički bolnički centar Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Predsjednica

Lidija Bilić-Zule

Klinički bolnički centar Rijeka, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Željko Debeljak

Klinički bolnički centar Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek

Dario Mandić

Klinički bolnički centar Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek

Nora Nikolac Gabaj

Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

Dunja Rogić

Klinički bolnički centar Zagreb, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Leida Tandara

Klinički bolnički centar Split, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

POD POKROVITELJSTVOM