Raspored posterskih prezentacija

Četvrtak 29.9.2022.​

1

A-04    

Izvještavanje ukupnog broja stanica s jezgrom uz broj leukocita u različitim vrstama ekstravaskularnih uzoraka – analiza rizika

Ivana Vuga

2

A-12    

Primjena albumina pri izradi razmaza periferne krvi za diferencijalnu krvnu sliku – rješenje kod pojačanog raspada limfocita!

Marija Miloš

3

I-13    

Utjecaj četiri polimorfizma angotenzin konvertirajućeg enzima (ACE i ACE2) na težinu i klinički ishod COVID-19 bolesti

Mario Štefanović

4

O-01    

Procjena dijagnostičke točnosti glijalnog fibrilarnog kiselog proteina (GFAP) i ubikvitin C-terminalne hidrolaze L1 (UCH-L1) u blagoj traumatskoj ozljedi mozga

Vesna Šupak Smolčić

5

O-06    

Anti-p53 protutijela u bolestima jetre

Ana Kulić

6

P-03    

Sekvenciranje sljedeće generacije multigenskim panelom u dijagnostici nasljednog raka – probir patogenih i vjerojatno patogenih varijanti u populaciji hrvatskih pacijenata

Ivana Rako

7

R-01    

Tip 1 von Willebrandove bolesti uzrokovan velikom heterozigotnom delecijom egzona 1 do 6 – uloga metode višestrukog umnažanja vezanih proba

Ivana Lapić

8

R-16    

Teški slučaj akutne porfirije

Sven Komljenović

9

T-01    

Strojno učenje za predviđanje optimalnog razrjeđenja likvora za određivanje indeksa specifičnih antitijela

Ana Turčić

10

T-02    

Prikaz slučaja: Primjena BEEM algoritma u praćenju međusobnih odnosa sastavnica urinarne mikrobiote za vrijeme primjene antibiotske terapije

Marina Čeprnja

Petak 30.9.2022.​

1

C-01    

Serumske koncentracije katestatina u bolesnika s esencijalnom hipertenzijom

Daniela Šupe-Domić

2

G-03    

Učinkovitost kombinacije indirektne imunofluorescencije (IIF) i probirnog testa na čvrstoj podlozi kao testa prve linije u detekciji antinuklearnih antitijela (ANA)

Andrea Tešija Kuna

3

L-01    

Uspostava metoda za izolaciju egzosoma iz plazme i njihovu karakterizaciju

Anita Somborac Bačura

4

L-06    

FLT3 mutacije – stratifikacija rizika i terapijska meta u dijagnostici i liječenju akutne mijeloične leukemije i mijelodisplazije

Margareta Radić Antolic

5

O-02    

Cirkulirajući kalprotektin kao rani biljeg smrtnog ishoda sepse

Ines Šahinović

6

O-03    

Procjena preciznosti i granične vrijednosti biljega PIVKA-II u bolesnika s kroničnom bolesti

Anamarija Bogić

7

P-02    

Maseno-spektrometrijski slikovni prikaz prostorne distribucije neopterina u pojedinačnim mononuklearnim stanicama krvi

Ivana Marković

8

R-20    

Evolucija malignog klona u ranom relapsu pedijatrijske akutne limfoblastične leukemije dokazana metodom oligonukleotidne komparativne genomske hibridizacije-prikaz slučaja

Iva Semren

9

Z-07    

Dijagnostička točnost određivanja ukupne apsorbancije bilirubina prema UK-NEQAS smjernicama za dijagnozu subarahnoidalnog krvarenja

Iva Klišanin

POD POKROVITELJSTVOM