Upute za izradu e-postera

Naziv e-postera: Kôd sažetka_Naslov sažetka

E-poster molimo poslati u obliku jednog slajda u PPTX formatu.

Usmjerenje: Pejzaž

Font: Arial

Veličina slova: > 11

Poster mora imati prethodno snimljeno izlaganje u maksimalnom trajanju od 5 minuta korištenjem PowerPoint opcije Umetanje – Zvuk – Snimanje zvuka

Animacije i filmovi nisu dozvoljeni na posteru. 

Predviđena veličina dokumenta: 10 MB 

Gotove e-postere poslati na e-mail adresu sazetci2022@hdmblm.hr najkasnije do 1. rujna 2022. godine.

POD POKROVITELJSTVOM