Prošli kongresi

9. Kongres Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s međunarodnim sudjelovanjem

Zagreb, 9. – 12. 5. 2018.

 

Konačni program

Sažetci (Biochemia Medica 2018;28(Suppl 1):S1-S223.) 

8. Kongres Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s međunarodnim sudjelovanjem

Rijeka, 22. – 26. 9. 2015.​

 

 

Konačni program

Sažetci (Biochemia Medica 2015;25(Suppl 1):S1-S158.)

7. kongres Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu
10.-13. listopad 2012., Dubrovnik
Konačni program
Sažetci (Biochemia Medica 2012;22(3):A21-A204.)


6. hrvatski kongres medicinskih biokemičara s međunarodnim sudjelovanjem
30. rujan - 4. listopad 2009., Supetar, Brač
Konačni program
Sažetci (Biochemia Medica 2009;19(Suppl1):S1-S192.)


5. hrvatski kongres medicinskih biokemičara s međunarodnim sudjelovanjem
18.-22. listopad 2006., Poreč
Konačni program
Sažetci (Biochemia Medica 2006;16(Suppl1):S1-S268.)


4. hrvatski kongres medicinskih biokemičara s međunarodnim sudjelovanjem
24.-28. rujan 2003., Zadar
Konačni program
Sažetci (Biochemia Medica 2003;13(Suppl1-2):S1-149.)


3. hrvatski kongres medicinskih biokemičara s međunarodnim sudjelovanjem
22.-25. rujan 1999., Vukovar
Konačni program
Sažetci (Biochemia Medica 1999;1-2:17-86.)


2. hrvatski kongres medicinskih biokemičara
25.-28. rujan 1996., Pula
Konačni program
Sažetci (Biochemia Medica 1996;6:1-163.)


1. hrvatski kongres medicinske biokemije
29. rujan - 1. listopad 1993., Zagreb
Konačni program

POD POKROVITELJSTVOM